Skip to content

تفاوت بین رم های Unbuffered و Buffered

تفاوت اصلی بین رم های  Buffered و Unbuffered دراین است که رم Buffered شامل Register بین DRAM و Memory Controller  در حالی که رم Unbuffered حاوی یک ثبات بین DRAM و Memory Controller است.

SATA SSD چیست؟

در سال 2003 معرفی شد و جایگزین PATA قدیمی ATA) موازی) به عنوان استاندارد رابط اتصال ذخیره سازی در رایانه ها شد. این اتصال به عنوان یک اتصال جهانی متصل به یک سیم برق و یک کابل داده SATA ، توان شکننده در سرعت خواندن - نوشتن مورد استفاده قرار گرفت

SSD NVMe چیست؟ کاربرد SSD NVMe

آخرین رابط نرم افزار استاندارد صنعت برای SSD های PCIe است. به طور رسمی یک رابط کنترل کننده میزبان مقیاس پذیر بهینه سازی شده است.

نصب ESXI 6.5 بر روی G7

قبل از هر چیز دستگاه را با SPP 2016,10  آپدیت کنید اولین کاری که می خواهید انجام دهید این است که PowerCLI  دانلود کنید .

نمایش ۴۱ تا ۴۴ از ۴۴ گزینه