Skip to content

سوئیچ ها یا جامپر سرور HP

سوئیچ ها یا جامپر سرور HP

System maintenance switch 

در زمان روشن بودن سوئیچ ها یا جامپر سرور S1- HP محیط iLO بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور باز میشود .
(در این صورت امنیت سرور پایین است و برای طولانی مدت پیشنهاد نمیشود.)

Position

Default

Function

S1

Off

Off = iLO security is enabled.   

On = iLO security is disabled.

در زمان روشن بودن سوئیچ محیط iLO بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور باز میشود .

(در این صورت امنیت سرور پایین است و برای طولانی مدت پیشنهاد نمیشود.)

S2

Off

Off = System configuration can be changed.

On = System configuration is locked.

در صورت خاموش بودن سوئیچ. پیکربندی و کانفیگ مادربرد سرور HP قابل تغییر است.S3

Off

Reserved

S4

Off

Reserved

S5

Off

Off = Power-on password is enabled.

On = Power-on password is disabled.

در زمان روشن بودن سوئیچ. کلمه عبور های مادربرد غیر فعال میشوند.

S6

Off

Off = No function

On = ROM reads system configuration as invalid.

در زمان روشن بودن سوئیچ و روشن کردن سرور تنظیمات به صورت پیش فرض کارخانه برمیگردد.

(تمام تنظیمات پیکربندی سیستم از CMOS و NVRAM پاک میشود)

S7

Off

Off = Set default boot mode to UEFI.

On = Set default boot mode to legacy.

در زمان خاموش بودن سوئیچ بوت بایوس سرور به صورت پیش فرض UEFI است.

در زمان روشن بودن سوئیچ بوت بایوس سرور به صورت lagacy است.

S8

Reserved

S9

Reserved

S10

Reserved

S11

Reserved

S12

Reserved

در صورتی که نیاز به برگرداندن ROM سرور به ROM قبلی باشد

 سوئیچ های S5,S1وS6 را همزمان با هم روشن کنید و بعد از شنیدن 3 بوق بلند سرور را خاموش کرده و سوئیچ ها را به حالت قبلی برگردانید.

نکته مهم:

قبل ازاستفاده از سوئیچ S7  در سرور G9 برای تغییر به حالت بوت بایوس قدیمی، مطمئن شوید که کنترلر HPE Dynamic Smart Array B140i غیرفعال است. وقتی سرور در حالت بوت بایوس قدیمی است از کنترلر B140i استفاده نکنید.

در صورت راهنمایی بیشتر با کارشناسان فنی ما جهت عیب یابی و تعمیرات سرور HP در ارتباط باشد.

برگرفته از سایت HPE