Skip to content
آموزش نصب اکسپندر کارت SAS Expander

آموزش نصب اکسپندر کارت SAS Expander

۱۶ آبان ۱۴۰۰

گروه بندی جهت نصب کابل SAS به کنترلر و اکسپندر

گروه A - برای اتصال  SAS expander card به Raid Controller

 

Cable

Description

Connection to

SAS expander

Connection to controller

839760-001

X4 Mini-SAS cable

Port 2

Port 2

839759-001

X4 Mini-SAS cable

Port 1

Port 1

781580-001

4x2 Mini-SAS to x-8 Mini-SAS Y cable

Ports 1 and 2

Port 1

  • گروه B - برای اتصال  SAS expander card به Backplan HDD LFF

Cable

Description

Connection to SAS expander

Connection to drive bay

747576-001

4x2 mini-SAS cable

Port 3

Port 4

12LFF Port 1

12LFF Port 2

747577-001

x4 mini-SAS cable

Port 5

12LFF Port 3

  • گروه C - برای اتصال  SAS expander card به Backplan HDD SFF

Cable

Description

Connection to SAS expander

Connection to drive bay

776402-001

4x2 Mini-SAS cable

Port 3

Port 4

8SFF Bay 1 Port 1

8SFF Bay 1 Port 2

781579-001

4x4 Mini-SAS cable 

Port 5

Port 6

Port 7

Port 8

8SFF Bay 2 Port 1

8SFF Bay 2 Port 2

8SFF Bay 3 Port 1

8SFF Bay 3 Port 2

  • گروه D - برای اتصال  SAS expander card به Raiser Card

Cable

Description

Connection to SAS expander

Connection to drive bay

776401-001

X4 Mini-SAS cable

Port 9

2SFF/3LFF

 

سرور را خاموش کنید.

قطع کامل برق از سرور:

1. همه کابل برق ها را از منبع تغذیه جدا کنید.

2. همه کابل برق ها را از سرور جدا کنید .

میتوانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:

سرور را از روی رک اکسپند کنید.

سرور را از رک جدا کنید.

  •  
  •  
  1. پنل دسترسی (درب سرور) را بردارید.

  2. Baffle را بردارید .

  3.  

6.باکس فن را بردارید.

 

7.رایزر اولیه PCI را باز کرده و بردارید.

نکته مهم: کارت اکسپندر 12G SAS Expander Card در رایزر دوم PCI پشتیبانی نمی شود.

 

  1. Blank شماره 3 پشت رایزر را خارج کنید.

9.با استفاده از برچسب های شماره گذاری شده روی کابل ها برای تعیین صحت اتصالات ، کابل ها به کارت SAS Expander متصل کنید:

A  بسته به پورت های موجود در کنترلر ، کابل های کنترلر مناسب را از گروه A به کارت SAS Expander  وصل کنید.

Controller ports

Cable       A Group

SAS expander ports

2 x4 connectors

x4 Mini-SAS cable

Port 1

 

x4 Mini-SAS cable

Port 2

1 x8 connector

2 x4 Mini-SAS to x8 Mini-SAS Y cable

Ports 1 and 2

 

B  بسته به تنظیمات هارد دیسک ها ، کابل های پشت هارد دیسک (Backplan HDD) مناسب را به کارت SAS Expander وصل کنید.

 

Drive configuration

Cable group

Cable

SAS expander ports

24 SFF

C

2 x4 Mini-SAS cable

Ports 3 and 4

   

4 x4 Mini-SAS cable

Port 5

Port 6

Port 7

Port 8

12 LFF

B

2 x4 Mini-SAS cable

Ports 3 and 4

   

x4 Mini-SAS cable

Port 5

2 SFF/3 LFF

D

x4 Mini-SAS cable

Port 9

  1. SAS Expander را نصب کنید.

شکاف یا اسلات ترجیحی برای نصب کارت SAS Expanderr ، اسلات شماره 3 از رایزر اصلی PCI میتواند باشد.

 

مهم: اگر از یک کنترلر مبتنی بر شکاف یا اسلات PCI استفاده می کنید ، کنترلر را در شکاف شماره 1 رایزر نصب کنید.

11.رایزر اولیه PCI را روی سرور نصب کنید.

12.با استفاده از شماره گذاری برچسب های روی کابل ها برای تعیین صحت اتصالات ، کابل ها را از کارت SAS Expander به کنترلر وصل کنید شماره 1 و 2:

کنترلر  Smart Array-ar انعطاف پذیر HPE با کانکتور 4×2 (کابل های گروه SAS A) - (پورت 1و2 کنترلر و همچنین پورت 1و2 اکسپندر)

 

کنترلر Smart Array مبتنی بر شکاف اسلات PCI با کانکتور x8 (کابل های گروه SAS A) - (پورت 1 کنترلر و پورت 1و2 اکسپندر)

 

13.کابل ها را با شماره مشخص برای اتصال صحیح به صفحه اصلی پشت هارد دیسک  (Backplan HDD)وصل کنید:

صفحه اصلی پشت هارد درایو Backplan HDD - 24SFF (کابل های گروه SAS  C) – (به ترتیب شماره از Backplan HDD  به SAS Expander )

 

 

صفحه اصلی پشت هارد درایو  Backplan HDD - 12LFF (کابل های گروه SAS  B) – (به ترتیب شماره از Backplan HDD  به SAS Expander )

 

 

صفحه اصلی پشت هارد درایو پشت سرور  Backplan HDD - 2SFF  یا  3LFF (کابل های گروه SAS  D) – (به ترتیب شماره از Backplan HDD  به SAS Expander )

کابل کشی برای هر دو صفحه پشتی یکسان است. در تصویر زیر ، Backplan HDD 2SFF نشان داده شده است.