Skip to content

بررسی وضعیت چراغ LED سرورهای نسل 8

بررسی وضعیت چراغ LED سرورهای نسل 8

 

بررسی وضعیت چراغ LED جلو سرورهای نسل 8

1- دکمه شناسایی واحد (UID)

آبی ثابت= تایید فعالیت.

چشمک زن آبی= سیستم از راه دور مدیریت می شود.

OFF = بدون فعالیت.

2- دکمه خاموش روشن

سبز ثابت= سیستم روشن است.

چشمک زن سبز= منتظر راه اندازی (روشن شدن) سرور.

زرد ثابت= سیستم در حالت آماده به کار است ، اما هنوز استارت روشن شدن نخورده است.

خاموش = سیم برق وصل نشده است ، منبع تغذیه قطع شده است ، هیچ منبع تغذیه نصب نشده است ، منبع تأسیسات در دسترس نیست یا کابل دکمه پاور قطع شده است.

3- LED سلامت (Health)

سبز ثابت= سلامت سیستم عادی است.

زرد درخشان= خرابی درسلامت سیستم.

چشمک زدن قرمز= خرابی در سیستم  (بسیار مهم).

چراغ چشمک زن سریع = خطا در سیستم برق (بررسی سیستم و دستگاه ها).

4-چراغ شبکه

سبز ثابت= پیوند به شبکه.

چشمک زن سبز= فعالیت شبکه.

خاموش = اتصال به شبکه وجود ندارد.

  •  

 

بررسی وضعیت چراغ LED پشت سرورهای نسل 8

 

1-(سمت چپ) LED فعالیت HPE iLO / کارت رابط شبکه استاندارد (NIC)

سبز ثابت = فعالیت وجود دارد.

چشمک زن سبز = فعالیت وجود دارد.

خاموش = هیچ فعالیتی وجود ندارد.

1-(سمت راست) HPE iLO / LED استاندارد NIC Link

سبز ثابت = پیوند وجود دارد.

خاموش = هیچ پیوندی وجود ندارد.

2- دکمه / LED UID

آبی ثابت = شناسایی سیستم فعال.

چشمک زن آبی = سیستم از راه دور مدیریت می شود.

OFF = شناسایی غیرفعال می باشد.

3- منبع تغذیه 2 LED

سبز ثابت = عادی.

OFF = یک یا چند شرط  در زیر وجود دارد:

برق در دسترس نیست.

سوختگی منبع تغذیه.

منبع تغذیه در حالت آماده به کار.

4- منبع تغذیه 1 LED

سبز ثابت = عادی.

OFF = یک یا چند شرط  در زیر وجود دارد:

برق در دسترس نیست.

سوختگی منبع تغذیه.

منبع تغذیه در حالت آماده به کار.

بررسی وضعیت چراغ LEDهای SID Panel سرورهای نسل 8

Processor LEDs

خاموش= عادی.

زرد رنگ = پردازنده ناموفق.

DIMM LEDs

خاموش= عادی.

زرد رنگ = مشکل DIMM یا پیکربندی انجام نشد.

Fan LEDs

خاموش= عادی.

زرد رنگ = فن خراب یا فن نصب نشده.

NIC LEDs

خاموش= پیوندی به شبکه نیست.

سبز ثابت= پیوند شبکه.

چشمک زن سبز = پیوند شبکه با فعالیت. در صورت خاموش بودن ، چراغ جلوی پنل فعال نیست.

Power supply LEDs

خاموش= عادی.

زرد رنگ = منبع تغذیه ناموفق است.

Peripheral Component Interconnect (PCI) riser LED

خاموش= عادی.

زرد رنگ =نصب نادرست رایزر روی اسلات PCI.

Over temp LED

خاموش= عادی.

زرد رنگ = درجه حرارت بالای سیستم شناسایی شد.

AMP Status LED

خاموش= غیرفعال است.

سبز ثابت= محافظت از حافظه پیشرفته فعال.

زرد رنگ= خرابی حافظه رخ داده است.

زرد رنگ  درخشان = پیکربندی حافظه AMP نامعتبر است.

Power cap LED

خاموش = سیستم در حالت آماده به کار است ، یا تنظیم نشده است.

سبز ثابت = درپوش برق اعمال شده است.